MAKNA LAMBANG

Komponen dan Makna Lambang

Tiga nyala api melambangkan…..     Tri Darma Perguruan Tinggi

Lilin melambangkan……………..       Kerelaan berkorban demi ilmu pengetahuan.

Buku melambangkan………..….       Ilmu Pengetahuan

Reha melambangkan………..….       Landasan ilmu yaitu Iman dan Taqwa.